กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจอนนี่ การวิชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ